do kasy suma: 0,00 zł

telefon (89) 527-98-80

e-mail slc@slc.com.pl

Polityka cookies

Strona slc.com.pl zapisuje pliki cookies na komputerach odwiedzających ją internautów. Dzieje się tak ponieważ pliki cookies:

  • pozwalają poprawić szybkość działania strony
  • umożliwiają działanie niektórych funkcjonalności na stronie
  • pozwalają gromadzić dane statystyczne
  • pozwalają gromadzić dane służące wyświetlaniu reklam

Na slc.com.pl korzystamy z usług internetowych firm trzecich (Facebook, Google, itp.). Z tego powodu zapisywane są również pliki cookies niezwiązane bezpośrednio z naszą działalnością. 

Aby wyłączyć lub ograniczyć działanie polików cookies na swoim komputerze prosimy zapoznać się z informacjami dostępnymi na witrynie producenta używanej przez Państwa przeglądarki internetowej. Oto najpopularniejsze z nich: 

Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer
Chrome
Opera

Polityka Prywatności

Informacje o Administratorze i przetwarzaniu przez niego danych osobowych
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest SL Computer w Olsztynie.
2. Administrator prowadzi sklep internetowy pod adresem slc.com.pl, zwany dalej Portalem.
3. Danymi osobowymi w myśl niniejszej Polityki Prywatności są wszystkie informacje o osobie
fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka
szczególnych czynników, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy
oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej
technologii.
4. Podanie danych osobowych w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych
REGULAMINEM ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTORNICZNĄ ZA POMOCĄ PORTALU jest
dobrowolne, ale jest również warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie niemożność zawarcia umowy i realizacji usług.
5. Pod akronimem RODO rozumieć należy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
6. Użytkownikiem w myśl niniejszej Polityki Prywatności jest każda osoba fizyczna odwiedzająca
Portal lub w inny sposób korzystająca z usług wskazanych w Regulaminie Portalu.
7. Osoby, które dokonują rejestracji w Portalu, proszone są o podanie danych niezbędnych do
utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik Portalu (Usługobiorca/y)
może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane
można w każdym czasie usunąć.
8. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i
organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do
baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora.
9. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących
przepisów prawa.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
11. Osoby odwiedzające mogą przeglądać Portal po uprzedniej rejestracji oraz podaniu danych
osobowych.
Cele oraz podstawy przetwarzania danych osobowych przez Administratora
12. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
A. realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Portalu (na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
B. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO);
C. analitycznym i statystycznym, polegający na prowadzeniu analiz aktywności
Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych
funkcjonalności i świadczonych usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
D. marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych (na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
E. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
13. Aktywność Użytkownika na Portalu, w tym jego dane osobowe, mogą być rejestrowane w
logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane w związku ze świadczeniem
usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych - w szczególności, dane
mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i
poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem
kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania
nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.
Czas przetwarzania danych osobowych
14. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania
zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania
danych jest uzasadniony interes Administratora.
15. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest
niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po
tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po
upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
Odbiorcy danych
16. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym
w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,
podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe,
prawne, audytowe, konsultingowe, kurierskie.
17. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione
innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
18. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Polityka Cookies
19. Portal nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach cookies.
20. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i przeznaczone są do
korzystania ze stron internetowych Portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
unikalny numer.
21. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu pliki cookies
oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Portalu SL Computer, 10-110 Olsztyn, Skłodowskiej 18/20
22. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
A. dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do preferencji
Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w
szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Portalu i
odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego
indywidualnych potrzeb;
B. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich
struktury i zawartości
C. utrzymanie sesji Użytkownika Portalu (po zalogowaniu), dzięki której
Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać
loginu i hasła;
23. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania,
opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez
Użytkownika.
24. W ramach Portalu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
A. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w
ramach Portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług
wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu;
B. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu;
C. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych Portalu;
D. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie
wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru
czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
E. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
25. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Portalu mogą dokonać w każdym czasie
zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w
ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu
w urządzeniu Użytkownika Portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi
plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
26. Operator Portalu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na
niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu.
27. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i wykorzystywane
mogą być również przez współpracujących z operatorem Portalu reklamodawców oraz
partnerów.
28. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem
http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.9.
OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Uprawnienia Użytkownika
29. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu
Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
30. Prawo do sprostowania danych realizowane jest w stosunku do Użytkownika posiadającego
konto w Portalu również przez umożliwienie mu edytowania danych w sekcji „Moje konto”
31. Użytkownikowi posiadającemu konto w Portalu przysługuje prawo do jego usunięcia.
32. W celu usunięcia konta należy przesłać wiadomość pod tytułem "Rezygnacja z konta" na
adres: slc@slc.com.pl Wiadomość musi być przesłana z adresu mailowego,
który jest przypisany do konta, które ma być usunięte. Rezygnacja z konta nie jest
równoznaczna z usunięciem danych osobowych.
33. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne
przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć
skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
34. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć w formie pisemnej lub
drogą mailową na wskazane poniżej dane kontaktowe Administratora lub bezpośrednio do
Inspektora ochrony danych.
35. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać czego dotyczy żądanie. W
szczególności z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek i jakiego
procesu przetwarzania dotyczy żądanie.
36. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby
składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o
dodatkowe informacje.
37. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie
konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o
przyczynach takiego przedłużenia.
38. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku
wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o
ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (jeśli
taki adres e-mail podano).
Dane kontaktowe Administratora
39. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail slc@slc.com.pl
Zasady zmiany w Polityce prywatności
40. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Uwaga ! Część asortymentu znajduje się w naszym centrum logistycznym we Wrocławiu i nie wszystkie towary dostępne są od ręki w naszym salonie. W celu potwierdzenia dostępności towaru w naszym salonie proszę skontaktować się z nami. Jeżeli chcesz interesujący Cię produkt odebrać w salonie złóż zamówienie poprzez sklep internetowy i wybierz opcję "Odbiór osobisty w salonie". Polecamy też opcję wysyłki towaru. Koszt tylko 15 zł 

do góry

Projekt Maxsote.pl

realizacja Inteshop.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone

Sklep internetowy Shoper.pl

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl